Κυκλαδονήσια: Οι παρίες του νέου ΕΣΠΑ

Κυκλαδονήσια: Οι παρίες του νέου ΕΣΠΑ

Μετά την επίσημη προκήρυξη των πολυδιαφημισμένων δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, η αλήθεια είναι με μεγάλη καθυστέρηση, μπορούμε πλέον αβίαστα να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα τα οποία, ιδιαίτερα για το Νότιο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, είναι απογοητευτικά.

Read More
Αποτελούν οι ΜμΕ προτεραιότητα για την κυβέρνηση; Ας το αποδείξει στην πράξη.

Αποτελούν οι ΜμΕ προτεραιότητα για την κυβέρνηση; Ας το αποδείξει στην πράξη.

Η πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνει η επιχειρηματικότητα παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Χώρα μας, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 95% του επιχειρηματικού δυναμικού της Ελλάδας, απαιτεί άμεσους και αποτελεσματικούς χειρισμούς.

Read More