Τελικά είμαστε μια χώρα που θέλει να εξάγει πολιτισμό ή προϊόντα αρχαιοκαπηλίας;\

Τελικά είμαστε μια χώρα που θέλει να εξάγει πολιτισμό ή προϊόντα αρχαιοκαπηλίας;\

Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων συνεδριάζει με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου

Read More
Αποτελούν οι ΜμΕ προτεραιότητα για την κυβέρνηση; Ας το αποδείξει στην πράξη.

Αποτελούν οι ΜμΕ προτεραιότητα για την κυβέρνηση; Ας το αποδείξει στην πράξη.

Η πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνει η επιχειρηματικότητα παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Χώρα μας, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 95% του επιχειρηματικού δυναμικού της Ελλάδας, απαιτεί άμεσους και αποτελεσματικούς χειρισμούς.

Read More